14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 08:45

幽居

砌纈苔班壁縷蝸,
東風不管長庭莎。
日長睡起渾無事,
閒看遊絲抱落花。

 

U cư

Thế hiệt đài ban bích lũ oa,
Đông phong bất quản trưởng đình toa.
Nhật trường thuỵ khởi hồn vô sự,
Nhàn khán du ti bão lạc hoa.

 

Dịch nghĩa

Thềm rêu loang vách vết sên bò,
Gió xuân mặc sức cho cỏ trên sân lên tốt.
Ngày dài ngủ dậy, chẳng có việc gì làm,
Nhàn rỗi nhìn sợi tơ trời vương phải cánh hoa rơi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngang vách thềm rêu loang vết ốc,
Gió xuân để mặc cỏ lên tươi.
Ngày dài ngủ dậy lòng không bận,
Nhàn ngắm tơ vương mấy cánh rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thềm rêu loang vách dấu bò sên
Gió gọi xuân về cỏ tốt lên
Ngủ dậy ngày dài công việc rỗi
Tơ vương hoa rụng ngắm nhìn xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm rêu loang vách bò sên,
Gió xuân mặc sức cỏ trên sân trồi.
Ngày dài ngủ dậy, rãnh rồi,
Rỗi nhàn thấy sợi tơ trời vương hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời