Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:24

惜春

老盡鶯聲蝶又殘,
花神著意為人慳。
清香不入荼蘼夢,
九十春隨夜雨闌。

 

Tích xuân

Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn,
Hoa thần trước ý vị nhân khan.
Thanh hương bất nhập đồ mi mộng,
Cửu thập xuân tuỳ dạ vũ lan.

 

Dịch nghĩa

Tiếng oanh vắng hẳn, bướm lại tàn,
Thần hoa có ý xẻn với người.
Hương thơm không còn len vào giấc mộng đẹp,
Chín chục ngày xuân mòn mỏi theo giọt mưa đêm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bướm, oanh nay đã vô tình
Thần hoa sao vội cũng đành bỏ đi!
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xuân tàn theo tiếng thầm thì mưa đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bướm, oanh sao nỡ chóng lìa tan,
Con tạo ghen chi với thế gian.
Giấc mộng đồ mi hương đã nhạt,
Ngày xuân chín chục, giọt mưa tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã lặng tiếng oanh bướm lại tàn
Thần hoa như hẳn ghét mình chăng
Đồ mi giấc mộng hương không bén
Rả rích mưa đêm tận cuối xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vắng bặt tiếng oanh hội bướm tan
Thần hoa keo kiệt với nhân gian
Lặng hương chẳng mộng đồ mi nở
Chín chục đêm mưa xuân đã tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng oanh vắng lặng bướm vừa tàn,
Dè xẻn thần hoa với thế gian.
Hương ngát không còn len giấc mộng,
Ngày xuân chín chục giọt mưa tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vắng tiếng chim oanh, bướm lại tàn,
Thần hoa cũng muốn phụ nhân gian.
Hương thơm ngừng toả vào cơn mộng,
Chín chục ngày xuân nhiễu giọt tan.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời