15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 09:07

舟中晚眺

眼高四海淨無塵,
北顧山河破碎春。
風急斷雲多變態,
雨餘明月長精神。
胸中涇渭源流別,
頭上星河景象新。
拾翠收紅歸筆底,
篷窗靜坐更紛綸。

 

Chu trung vãn diểu

Nhãn cao tứ hải tịnh vô trần,
Bắc cố sơn hà phá toái xuân.
Phong cấp đoạn vân đa biến thái,
Vũ dư minh nguyệt trưởng tinh thần.
Hung trung Kinh, Vị nguyên lưu biệt,
Đầu thượng tinh, hà cảnh tượng tân.
Thập thuý thu hồng quy bút để,
Bồng song tĩnh toạ cánh phân luân.

 

Dịch nghĩa

Xa trông bốn biển sạch không gợn bụi,
Quay nhìn phương Bắc, sơn hà tan nát giữa mùa xuân.
Gió thổi gấp, mây từng mảnh đổi hình luôn luôn,
Sau cơn mưa, trăng càng sáng đẹp hơn.
Trong dạ, dòng Kinh, dòng Vị đã phân biệt,
Trên đầu, cảnh tượng tinh, hà cũng đổi mới.
Nhặt màu xanh, thu màu hồng dồn lên ngọn bút,
Lặng ngồi bên cửa sổ thuyền, lòng ngổn ngang.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bốn biển xa trông sạch bụi trần,
Sơn hà ngoảnh lại thấy nào xuân.
Gió xưa mây dạt ra nhiều vẻ,
Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần.
Kinh, Vị ngọn nguồn đà tách biệt,
Tinh, hà cảnh tượng cũng thanh tân.
Thâu hồng nhặt thuý dồn lên bút,
Ngồi tựa song thuyền, dạ ngổn ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trông vời bốn biển sạch hồng trần
Ngoảnh Bắc nước non tan nát xuân
Gió giật đứt mây nhiều biến đổi
Sau mưa trăng sáng rạng tinh thần
Cõi lòng trong đục dòng phân biệt
Thiên cảnh trên đầu cũng cải tân
Nhặt biếc thu hồng theo bút thảo
Song thuyền ngồi lặng dạ phân vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa trông bốn biển sạch phong trần,
Ngoảnh Bắc sơn hà nào thấy xuân.
Mây mảnh đổi hình nhiều gió thổi,
Tạnh mưa trăng sáng đẹp muôn phần.
Vị, Kinh trong dạ đều phân biệt,
Hà, đẩu trên đầu cũng cách tân.
Xanh nhặt thu hồng dồn ngọn bút,
Trên thuyền ngồi lặng, dạ phân vân.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn phương đã sạch bụi trần
Non sông ngoảnh lại vẻ xuân đâu còn
Gió đưa mây đổi dáng hình
Mưa tan trăng rạng như chừng đẹp hơn
Đục trong đã rõ ngọn nguồn
Bầu trời cảnh tượng cũng thường đổi thay
Xanh hồng nét bút vẽ ngay
Song thuyền lặng ngắm lòng đầy tâm tư

11.00
Trả lời