Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 11:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/05/2008 10:02

詠懷詩(五言)其三十一

駕言發魏都,
南向望吹壹。
簫管有遺音,
梁王安在哉。
戰士食糟糠,
賢者處蒿萊。
歌舞曲未終,
秦兵已復來。
夾林非吾有,
朱宮生塵埃。
軍敗華陽下,
身竟為土灰。

 

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 31

Giá ngôn phát Nguỵ đô,
Nam hướng vọng xuy nhất.
Tiêu quản hữu di âm,
Lương vương an tại tai.
Chiến sĩ thực tao khang,
Hiền giả xứ hao lai.
Ca vũ khúc vị chung,
Tần binh dĩ phục lai.
Giáp Lâm phi ngô hữu,
Chu cung sinh trần ai.
Quân bại Hoa Dương hạ,
Thân cánh vi thổ hôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Ruổi xe từ đô thành nước Nguỵ
Nhìn về Nam, ngóng phía suý đài
Sênh ca tiếng vẳng bên tai
Lương vương ngày nọ đâu rồi, thương thay!
Nuôi tráng sĩ, tháng ngày tấm cám
Trọng người hiền, để đám cỏ lau
Múa ca nào đã dứt đâu
Quân Tần lại đã ập sau đô thành
Đất Giáp Lâm thôi đành bỏ mất
Cung vàng son bụi đất bám đầy
Hoa Dương một trận thua cay
Thân vua cũng hoá tro bay bụi hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruổi xe từ Nguỵ thành đô,
Nhìn về Nam hướng ngóng vô suý đài.
Sáo tiêu vẳng tiếng bên tai,
Lương vương an nghỉ thương thay nơi nào!
Khổ nuôi tráng sĩ biết bao,
Trọng hiền từ đám cỏ hao đãi đằng.
Múa ca đâu đã dứt chăng?
Binh Tần đã phục quân tăng đô thành.
Giáp Lâm bỏ mất thôi đành,
Cung son bụi đất bám nhanh nơi này.
Hoa Dương bại trận đắng cay,
Cuối cùng thân hoá tro bay bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời