Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 23:34

phải em là giọt mưa thuần
cho hoa mai biết mùa xuân thế nào
phải em là giọt mưa rào
cho bông lúa biết ra sao đòng đòng
phải em là giọt mưa đông
cho cây thông biết phổ lòng mà reo
phải em là giọt mưa theo
cho ao yên đổ cá gieo vần bèo
cho thuyền con bé tẻo teo
nghe thu gợn tí tình nghèo mà vui
phải em giọt ngậm giọt ngùi
giọt đường vắng giọt ngừng trôi mây chiều
giọt mười thương nhớ hắt hiu
giọt ve tấu khúc anh theo ngọ về
giọt lan cắt tóc quên thề
giọt ngàn năm điệp tình quê não nùng
phải em là giọt chung thân
cây quanh năm học làm xanh sắc vàng
phải em giọt nước giọt non
giọt non nước giọt hãy còn thề xưa…


Westminster, CA, 21/9/88

Nguồn: Tâm dung, NXB Người Việt, California, 1989