Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 08/11/2015 15:19 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chuông mơ (NXB Văn nghệ, Californica, Hoa Kỳ, 1987), gồm 18 bài thơ và một phụ bản nhạc của Khúc Lan phổ từ bài thơ Nguyên do của Nguyễn Tất Nhiên.