Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 05/07/2011 19:15

ngựa ô anh khớp ngựa ô
chưa đeo lục lạc mà đò sang ngang

làm sao khớp được kiệu vàng
đã nghe trên bến chút hoàng hôn rơi

ngựa ô anh khớp ngựa ơi
khớp con ngựa kẻo tơi bời lòng ai

đời bao nhiêu dặm đường dài
ngựa ô khớp bóng trăng phai, bóng mình

về dinh, ừ thì về dinh
sóng không động biển lặng thinh một đời

sao đêm cứ rụng bên trời
ngựa ô ơi giọt lệ thời yêu em