15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hoà Bình (9 bài)
- Nguyễn Sĩ Đại (57 bài)
- Phạm Sỹ Sáu (19 bài)
- Nguyễn Hữu Quý (56 bài)
- Trần Hữu Dũng (129 bài)
Tạo ngày 06/01/2013 21:52 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 09/02/2013 11:27 bởi hongha83
Nguyễn Tấn Cứ (1956-) là nhà thơ Việt Nam, sinh tại Quảng Ngãi, nguyên phóng viên báo Thanh Niên, đã có thơ đăng trên các báo trung ương và địa phương. Giải thưởng thơ xuất sắc Tạp chí Đất Quảng (1987). Hiện đang sống làm việc tại Sài Gòn.

Tác phẩm:
- Cho sinh nhật em và tôi (thơ), NXB Trẻ, 1992.
- Thơ Nguyễn Tấn Cứ, NXB Trẻ, 1994.

 

Sinh nhật em và tôi (1992)