Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2010 19:14

Trấn Vũ quán

Ngũ đại yên hoa tích dĩ trần
Giang sơn đống vũ đỉnh nhiên tân
Khởi tri thiết chử thiên ma hậu
Trùng kiến kim cương bách luyện thân
Hạc quán chung thanh thôi đán mộ
Long uyên kiếm khí động tinh thần
Tẫn khan thần hoá đan thanh diệu
Kính thuỷ quang hàm đại thụ xuân

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoa khói năm đời đã bụi trần
Non sông đền miếu mới vô ngần
Ai hay chày sắt sau mòn mỏi
Lại thấy kim cương hiển hiện thân
Quán hạc hồi chuông xua sớm tối
Đầm rồng khí kiếm động dòng Ngân
Nhìn xem xanh đỏ bao thần diệu
Cây cổ đài gương ánh nước xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm đời hoa khói bụi trần
Non sông đền miếu vô ngần mới thay
Mỏi mòn chày sắt ai hay
Kim cương lại thấy thân này hiện đây
Hồi chuông quán hạc xua ngày
Đầm rồng khí kiếm động lay Ngân dòng
Nhìn xem thần diệu xanh hồng
Đài gương cổ thụ ánh lồng nước xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời