Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Dương Quý Phi (22)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 11:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/12/2019 20:33

詠楊貴妃

到底君王負夙盟,
江山情重美人輕。
玉環解得夫妻味,
從此人間不再生。

 

Vịnh Dương Quý Phi

Đáo để quân vương phụ túc minh,
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh.
Ngọc Hoàn giải đắc phu thê vị,
Tòng thử nhân gian bất tái sinh.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quân vương đã phụ câu thề
Giang sơn vẫn nặng hơn bề ái ân
Vợ chồng buông bỏ tình thân
Quý phi từ ấy cõi trần lánh xa

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã phụ Quân vương câu thệ minh,
Giang sơn tình nặng, mỹ nhân khinh,
Ngọc Hoàn buông bỏ tình chồng vợ,
Từ ấy cõi trần chẳng tái sinh.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lãng Nhân

Rốt cuộc quân vương phụ ái ân,
Nặng tình non nước, nhẹ giai nhân.
Quý Phi đã nếm mùi đen bạc,
Nên chán đầu thai xuống cõi trần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời