Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 14:04

次常夫二月望夜話

良夜不常得,
清淡月滿天,
宜人庭似水,
入戶對無煙。
短燭書還展,
新泉茗屢煎。
莫須春睡美,
散步小池邊。

 

Thứ Thường Phu nhị nguyệt vọng dạ thoại

Lương dạ bất thường đắc,
Thanh đạm nguyệt mãn thiên,
Nghi nhân đình tự thuỷ,
Nhập hộ đối vô yên.
Đoản chúc thư hoàn triển,
Tân tuyền minh lũ tiên.
Mạc tu xuân thuỵ mỹ,
Tán bộ tiểu trì biên.

 

Dịch nghĩa

Hiếm khi có được một đêm đẹp,
Nói chuyện đêm thanh, ánh trăng đầy trời.
Trong sân nghi nhân uyển chuyển tựa như nước,
Vào trong nhà cây chẳng có khói sương.
Đuốc ngắn, sách còn đang mở,
Nước suối mới pha trà mấy lần.
Chẳng cần giấc ngủ xuân đẹp,
Dạo bước bên hồ nhỏ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]