Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:04

聽雨

連日行雲水氣昏,
一船秋意向江村。
風多併覺翻窗急,
蓬短深愁隔幔喧。
戎鼓無聲頻問夜,
荒雞何處更銷魂。
年來回洱樓前夢,
點檢征衣見澇痕。

 

Thính vũ

Liên nhật hành vân thuỷ khí hôn,
Nhất thuyền thu ý hướng giang thôn.
Phong đa tính giác phiên song cấp,
Bồng đoản thâm sầu cách mạn huyên.
Nhung cổ vô thanh tần vấn dạ,
Hoang kê hà xứ cánh tiêu hồn.
Niên lai hồi Nhị lâu tiền mộng,
Điểm kiểm chinh y kiến lạo ngân.

 

Dịch nghĩa

Cả ngày mây kéo tới làm khí trời tối tăm,
Một chiếc thuyền mang ý thu tới giang thôn.
Gió nhiều, cảm thấy được gió thổi gấp bên song cửa,
Cách rèm thuyền nhỏ, tiếng mưa ồn ào.
Trống quân không tiếng bao lần vào trong mộng,
Tiếng gà rừng nơi đâu làm người ta tiêu hồn.
Mấy năm nay đều mộng thấy trước lầu đi quanh sông Nhị,
Kiểm xem áo chiên thấy có vết bùn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]