Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: chùa Vô Vi (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 08:45

遊紫沉山

南來喝江水,
西上紫沉山。
一氣浮雲外,
雙笻亂石間。
聞鐘如有悟,
倚檻未知還。
不見河王殿,
巖花滿目斑。

 

Du Tử Trầm sơn

Nam lai Hát giang thuỷ,
Tây thướng Tử Trầm sơn.
Nhất khí phù vân ngoại,
Song cung loạn thạch gian.
Văn chung như hữu ngộ,
Ỷ hạm vị tri hoàn.
Bất kiến Hà vương điện,
Nham hoa mãn mục ban.

 

Dịch nghĩa

Từ phía nam tới sông Hát,
Từ phía tây lên núi Tử Trầm.
Một luồng khí ngoài cả mây trôi,
Đôi hàng trúc mọc xen với đá.
Nghe tiếng chuông như có điều ngộ đạo,
Tựa xe mà chưa muốn về.
Chẳng thấy điện Hà vương ở đâu,
Chỉ thấy hoa núi đầy trước mắt.


Núi Tử Trầm nay còn gọi là núi Trầm, ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]