Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 08:12

對雨

河外添新漲,
堤前報急流。
亂雲天一色,
積雨氣如秋。
沙壟禾麻晚,
禪房草樹幽。
南中消息遠,
搖蕩客心愁。

 

Đối vũ

Hà ngoại thiêm tân trướng,
Đê tiền báo cấp lưu.
Loạn vân thiên nhất sắc,
Tích vũ khí như thu.
Sa lũng hoà ma vãn,
Thiền phòng thảo thụ u.
Nam trung tiêu tức viễn,
Dao đãng khách tâm sầu.

 

Dịch nghĩa

Ngoài sông nước lại dâng lên,
Trước đê có tin báo dòng nước chảy xiết.
Cả bầu trời mây bay loạn,
Mưa tích lại, khí trời như thu.
Lúa muộn có cát thành luống,
Cây cỏ u tịch bên phòng thiền.
Tin tức từ phương nam còn ở xa,
Khiến lòng khác buồn rầu.


Nguồn: Dương Văn Hà, Khảo cứu văn bản Thạch Nông thi tập của Nguyễn Tư Giản, Luận văn thạc sĩ ngành Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017