Chưa có đánh giá nào
11 bài thơ
Tạo ngày 02/03/2019 20:55 bởi tôn tiền tử
Tập thơ đầu tay của Nguyễn Tôn Nhan, tự vẽ bìa và trình bày, gồm 11 bài, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967.

Bìa sau:

Mặt trời rơi mãi trong vũ trụ, người thi nhân và đôi chân trên thinh không. Đôi chân hãy trở về cùng ta, ta muốn đến chỗ ngủ của kẻ thù ngạo mạn kia. Nhưng người thi nhân già nua thêm vì đôi chân chẳng hề di động, hắn buồn bã nhìn nhân loại đông lại dưới hố sâu.

Nhân loại bất động, bất động không phải chết, nhưng người thi nhân đã trở lại với hình ảnh đôi chân. Tốc độ ánh sáng của hình ảnh xoáy thành mũi nhọn ghim sâu vào óc hắn, nhưng óc hắn không tan thành từng mảnh vụn. Người thi nhân thấy hàng triệu mặt trời.

Nắng gió và màu sắc, cõi siêu hình rung động nhè nhẹ hay im lìm khủng khiếp. Người thi nhân kiêu ngạo phát ra ánh sáng làm động đậy vũ trụ.

Vũ trụ động…