Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 21:00

Đừng người đừng khóc tiếng chim
Sớm thu hồng tạt cửa thiền bụi nâu
Chim kêu nhí nhách trong đầu
Thích Ca tượng nọ rụng đầu Giê Su


Nguồn: Nguyễn Tôn Nhan, Thánh ca, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967