15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 20:57

Tôi có trái tim khô
Treo ngoài vườn đẫm nước mưa
Chiều hôm nay mưa đầu đông
Tôi khóc bên ngoài tôi khóc bên trong
Chẳng còn ai ngồi ở công viên
Chỉ còn tôi ngủ dưới cỏ biền
Tôi mất máu em như nhựa cây
Tôi ăn mặt trăng uống mặt trời
Chẳng còn ai
Để bố thí cho em một chiếc gậy ăn mày

Tôi xuống tôi lên
Máu độc người da đen
Tôi khạc ra biển những đờm xanh


Nguồn: Nguyễn Tôn Nhan, Thánh ca, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967