Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Dữ (4 bài)
- Lê Tương Dực (2 bài)
- An Khí Sử (1 bài)
- Lê Quang Bí (9 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/01/2020 00:09 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Sư Hựu (1500-1585) người xã Cát Đàm, nay là xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi (1523), quan Thượng thư bộ Lễ, Thiếu bảo đông các đại học sĩ.

 

Tuyển tập chung