Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 09:07

仙遊山萬福寺

佛祖壯嚴侈萬金,
松風吹起海朝音。
雲藏古寺山南北,
塔倚層霄世古今。
汲澗歸僧行木杪,
聽鐘眠客倚花陰。
爛柯問著仙碁事,
石上苔花積漸深。

 

Tiên Du sơn Vạn Phúc tự

Phật tổ trang nghiêm xỉ vạn câm (kim),
Tùng phong xuy khởi hải trào âm.
Vân tàng cổ tự sơn nam bắc,
Tháp ỷ tằng tiêu thể cổ câm (kim).
Cấp giản quy tăng hành mộc diểu,
Thính chung miên khách ỷ hoa âm.
Lạn kha vấn khước tiên gia sự,
Thạch thượng đài hoa tích tiệm thâm.

 

Dịch nghĩa

Xây dựng đất Phật trang nghiêm, tốn phí hàng vạn nén vàng,
Gió thông thổi lên nghe như tiếng sóng bể rì rầm.
Mây che ngôi chùa cổ, núi ở phía nam, phía bắc.
Tháp dựa vòm trời cao, trải bao đời xưa và nay,
Nhà sư múc nước dưới khe về như đi trên ngọn cây,
Khách mơ màng nằm nghe tiếng chuông dưới bóng râm của hoa.
Muốn tìm hỏi lại câu chuyện tiên “mục cán búa”,
Chỉ thấy lớp rêu trên đá ngày một dầy thêm.


Chùa Vạn Phúc (Phật Tích) có tên là Thiên Phúc tự. Năm Long Thuỵ Thái Bình thứ 4 (1057), Lý Thánh Tông cất lên tháp cao ngàn trượng, dựng pho tượng Phật tổ mình vàng cao 6 thước xây chùa hơn trăm toà. Đến đời Trần, chùa đổi thành Vạn Phúc tự, chùa nằm ở sườn núi Lạn Kha, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, nay là xã Phượng Hoàng, huyện Tiên Sơn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đất Phật trang nghiêm tốn vạn vàng,
Rì rào sóng bể gió thông ngàn.
Trời cao tháp dứa, đời kim, cổ,
Chùa cũ mây che, núi bắc, nam.
Múc nước, ngọn cây sư nhẹ lướt,
Nghe chuông, bóng rợp khách mơ màng.
Lạn Kha lần dấu tiên ngày ấy,
Đá núi tầng tầng rêu biếc lan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Phật tổ vạn vàng nghiêm cẩn xây
Rì rào thông gió biển như đây
Mây che chùa cổ bắc nam núi
Tháp dựa trời cao kim cổ bày
Khách ngủ dưới hoa chuông đã thỉnh
Sư về xách nước lướt đầu cây
Lạn Kha vẫn chuyện cờ tiên hỏi
Trên đá hoa rêu mãi tích dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Cõi Phật nguy nga tốn vạn vàng
Tùng phong thổi động sóng triều vang
Mây che chùa cũ non nam bắc
Tháp dựng trời cao đã mấy tầng
Múc nước sư về cây nhẹ lướt
Nghe chuông rợp bóngkhách mơ màng
Mục búa hỏi chuyện tiên gia cũ
Đá núi rêu hoa đã mọc lan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa dựng trang nghiêm tốn vạn vàng,
Rì rầm sóng bể gió thông ngàn.
Mây che chùa cổ non nam, bắc.
Tháp đứng bao đời vẫn vững vàng,
Lướt ngọn cây khe sư múc nước,
Tiếng chuông dưới hoa khách mơ màng.
Muốn tìm hỏi chuyện Lan Kha đó,
Đá núi rêu ngày một mọc lan.

11.00
Trả lời