Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 08:59

尚父舊居

庭檜凌霜老欲鱗,
廢興幾閱世間人。
魚溝水急菰蒲暗,
馬捋堤平草木春。
四海安危存掌握,
兩朝揖遜繫經輪。
英雄如在箕裘絕,
麟閣丹青萬古新。

 

Thượng Phụ cựu cư

Đình cối lăng sương lão dục lân,
Phế hưng kỷ duyệt thế gian nhân.
Ngư câu thuỷ cấp cô bồ ám,
Mã loát đê bình thảo mộc xuân.
Tứ hải an nguy tồn chưởng ác,
Lưỡng triều ấp tốn hệ kinh luân.
Anh hùng như tại cơ cầu tuyệt,
Lân các đan thanh vạn cổ tân.

 

Dịch nghĩa

Cây bách trước sân dày dạn với sương, già đến đâm vẩy ra rồi,
Trong cuộc phế hưng ngôi nhà đã trải qua mấy đời người.
Nước trong ngòi cá chảy xiết, cỏ năn cỏ lác um tùm,
Con đê đua ngựa phẳng lì, cỏ cây xanh tốt.
Sự an nguy trong bốn bể do tay ông nắm giữ,
Việc hai triề nhường ngôi cho nhau nhờ tài kinh luân của ông.
Người anh hùng như vẫn còn đây mà nếp cơ cầu đã đứt,
Nhưng nét vẽ trên gác kỳ lân muôn đời vẫn mới.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Bách sân sương giải, vẩy già rồi,
Hưng phế bao phen trải kiếp người.
Ngòi cá nước dồn, năn lác mọc,
Đê đua ngựa phẳng, cỏ cây tươi.
Giữ gìn bốn bể nền an định,
Xếp đặt hai triều việc nối ngôi.
Sự nghiệp anh hùng tuy đã dứt,
Gác kỳ nét vẽ mới muôn đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thông phủ phơi sương nổi vẩy già
Phế hưng đã trải mấy đời xa
Nước lao ngòi cá bồ năn rậm
Đê phẳng ngựa đua tốt cỏ hoa
Bốn biển an nguy tay nắm giữ
Nhường ngôi hai họ nước an hoà
Còn đây hùng nghiệp cơ cầu dứt
Biếc đỏ gác lân vạn đại qua.

*Thượng phụ cựu cư: Chỉ thái ấp của Quốc Thượng Phụ Trần Thủ Độ ở Quắc Hương (Bình Lục, Hà Nam ngày nay)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân bách sương dày nổi vẩy già,
Phế hưng đã trải mấy thu qua.
Um tùm năn lác ngòi xuôi xiết,
Đê phẳng ngựa đua, xanh cỏ hoa
Bốn bể an nguy tay bác giữ,
Nhường ngôi hai họ tài ông ta.
Còn đây cơ nghiệp cơ cầu đứt,
Nét gác kỳ lân vẫn mới hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời