15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/08/2014 06:53

村居

匆匆春已夏,
樹底鳥聲忙。
簷月移花影,
窗風借竹涼。
圍棋閒得地,
對酒醉為鄉。
喚出華胥國,
鄰雞隔短牆。

 

Thôn cư

Thông thông xuân dĩ hạ,
Thụ để điểu thanh mang.
Thiềm nguyệt di hoa ảnh,
Song phong tá trúc lương.
Vi kỳ nhàn đắc địa,
Ðối tửu tuý vi hương.
Hoán xuất Hoa Tư quốc,
Lân kê cách đoản tường.

 

Dịch nghĩa

Thấm thoát đã hết xuân sang hạ,
Dưới vòm cây tiếng chim rộn rã.
Ánh trăng dưới mái hiên di chuyển bóng hoa,
Làn gió bên cửa sổ hơi mát của khóm trúc.
Đánh cờ lấy thảnh thơi làm đắc địa,
Uống rượu lấy say sưa làm quê hương.
Gọi hồn mơ ra khỏi nước Hoa Tư,
Là nhờ con gà hàng xóm ở bên kia bức tường thấp.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thấm thoát xuân qua đã lại hè,
Vòm cây ánh ỏi tiếng chim quê.
Giậu trúc phất phơ hơi mát thoảng,
Thềm trăng lẩn thẩn bóng hoa xê.
Cuộc cờ thủng thỉnh thêm cao nước,
Chén rượu ngà say dẫn lối về.
Chập chờn sực tỉnh Hoa Tư mộng,
Một tiếng gà bên xóm gáy te.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Hè đuổi xuân đi vội,
Gốc cây chim ríu ran.
Trăng rèm, bông hoa chuyển,
Gió trúc, hơi mát lan.
Làng rượu, mong say khướt,
Đất cơ, khoái cuộc nhàn.
Nước Hoa Tư bừng mắt,
Gà xóm cách tường ran.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Xuân vội vàng sang hạ
Vòm cây rộn tiếng chim
Thềm hoa trăng chuyển bóng
Gió mượn trúc mát rèm
Cờ vây nhàn được đất
Rượu say làm quê hương
Tỉnh mơ Hoa Tư quốc
Gà gáy cận bên tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấm thoát hết xuân sang hè,
Dưới vòm cây tiếng chim bè kêu rân.
Trăng chuyển bóng hoa trên sân,
Khóm tre hơi mát bên song gió hờ.
Thảnh thơi đắc địa cuộc cờ,
Lấy say sưa rượu làm mờ nhớ quê.
Nước Hoa Tư hồn mơ về,
Tĩnh vì gà gáy bên lề tường vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hết xuân thấm thoát hạ liền qua
Chim dưới vòm cây rộn tiếng ca
Làn gió bên song hơi khóm trúc
Ánh trăng dưới mái rọi cành hoa
Cuộc cờ nhàn hạ, mong đâu nữa
Chén rượu say sưa, khoái thật là
Giấc mộng Hoa Tư bừng chợt tỉnh
Cách tường bên xóm tiếng con gà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời