Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 08:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/08/2014 06:49

宿鷲上人禪房

名山登已遍,
小住白蓮宮。
有客從遊熟,
談詩信宿同。
殊無蔬筍氣,
相隔馬牛風。
塵土明朝路,
迴頭謁遠公。

 

Túc Thứu thượng nhân thiền phòng

Danh sơn đăng dĩ biến,
Tiểu trú Bạch Liên cung.
Hữu khách tòng du thục,
Đàm thi tín túc đồng.
Thù vô sơ duẩn khi,
Tương cách mã ngưu phong.
Trần thổ minh triêu lộ,
Hồi đầu yết Viễn công.

 

Dịch nghĩa

Đã lên khắp những núi non danh tiếng,
Đến đây tạm ở lại cung Bạch Liên.
Có người khách theo chơi là chỗ quen thuộc,
Cùng nói chuyện về thơ suốt hai đêm.
Trong thơ tuyệt không hề có khí vị rau măng,
Và không cách xa nhau mấy.
Sáng mai trên con đường cát bụi,
Nhớ lại lúc yết kiến Viễn công.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh, Hoàng Lê

Núi non thăm đã khắp,
Nghỉ lại Bạch Liên cung.
Cùng ban khách chơi cũ,
Bàn thơ hai đêm ròng.
Ý tình nào có khác,
Vị trúc măng tuyệt không.
Cát bụi mai rong ruổi,
Quay đầu nhớ Viễn công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Núi thiêng thăm hết lượt
Tạm trú cung Bạch Liên
Cùng khách quen từ cũ,
Chuyện thơ hai đêm liền
Rau măng tuyệt không vị
Phong cách nào xa nhau
Sáng mai đường bụi đất
Nhớ Viễn công ngoái đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã thăm khắp núi nổi danh miền,
Ở tạm gần đây tại Bạch Liên.
Có khách theo chơi người biết trước,
Về thơ cùng luận hai đêm liền.
Rau măng khí vị thơ không có,
Phong cách ngựa xe không nét riêng.
Mai sáng nẻo đường đầy cát bụi,
Nhớ về diện kiến Viễn công tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời