普賴山寺

勢壓鰲頭控百蠻,
渚波孤鳥夕陽間。
江蟠老將論兵地,
雲擁先皇卓錫山。
歲月駸駸楓半落,
水天漠漠鳥雙還。
勝遊俯仰成陳蹟,
聯為憑高破旅顏。

 

Phả Lại sơn tự

Thế áp ngao đầu khống bách man,
Chử ba cô điểu tịch dương gian.
Giang bàn lão tướng luận binh địa,
Vân ủng tiên hoàng trác tích san.
Tuế nguyệt xâm xâm phong bán lạc,
Thuỷ thiên mạc mạc điểu song hoàn.
Thắng du phủ ngưỡng thành trần tích,
Liên vị bằng cao phá lữ nhan.

 

Dịch nghĩa

Thế đè đầu cá ngao, khống chế vùng mường màn,
Trong bóng chiều tà, sóng đầu bãi sông và một cánh chim cô đơn.
Sông lượn quanh mảnh đất vị tướng già bàn việc binh,
Mây ôm ngọn núi nơi Tiên hoàng dựng gậy thiền.
Năm tháng vùn vụt, lá phong rụng mất nửa,
Nước trời mênh mông, chim từng đôi bay về.
Nơi du ngoạn đẹp đẽ này thấm thoắt mà trở thành dấu cũ,
Lữ khách hãy vì lên được chốn cao mà tươi nét mặt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Thế đè cá dữ, chắn trăm nơi,
Sóng bãi, chiều buông, cánh nhạn côi.
Vua dựng gậy thiền: non khói phủ,
Tướng bàn chiến sự: bãi sông bồi.
Lá phong rụng nửa, năm theo tháng,
Chim chóc về đôi, nước lẫn trời.
Chớp mắt cuộc chơi thành dấu cũ,
Lên cao, lữ khách hãy tươi cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thế đè kình ngạc dõi trăm nơi
Chim lẻ bóng chiều bãi sóng phơi
Lão tướng luận binh sông cuộn chảy
Tiên hoàng dựng trượng núi mây ngời
Vút trôi năm tháng phong rơi nửa
Trời nước mịt mùng nhạn lại đôi
Thoắt chốc cảnh chơi thành dấu cũ
Lên cao mặt khách lộ vui cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế đè kình ngạc chắn trăm nơi,
Sóng bãi chiều buông cánh nhạn rời.
Chiến sự tướng bàn sông lượn đất,
Về đây tiên chúa mây non khơi.
Lá phong rụng nửa mùa theo tháng,
Trời nước mênh mông chim cặp đôi.
Thấm thoắt nơi này thành dấu cũ,
Lên cao lữ khách nhớ cười tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời