月中桂

雲栽露種已多時,
清影婆娑看轉奇。
可是姮娥偏愛惜,
肯教輪外放長枝。

 

Nguyệt trung quế

Vân tài lộ chủng dĩ đa thì,
Thanh ảnh bà sa khán chuyển kỳ.
Khả thị Hằng Nga thiên ái tích,
Khẳng giao luân ngoại phóng trường chi.

 

Dịch nghĩa

Máy và móc vun trồng đã lâu ngày,
Dáng hình trong trẻo tha thướt, xem càng lạ lùng.
Có lẽ vì Hằng Nga riêng mến tiếc,
Nên chẳng chịu để một cành nào vươn dài khỏ vành trăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Hoàng Lê

Mây vun móc tưới đã bao ngày,
Yểu điệu, trong ngời, lạ mắt thay.
Có lẽ Hằng Nga riêng mến tiếc,
Vành trăng không để lọt cành cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây móc vun trồng đã bấy lâu
Dáng hình thanh thoát lạ lùng thay
Hằng Nga ắt hẳn riêng yêu dấu
Không để vành trăng lọt nhánh cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vun trồng máy móc đã lâu ngày,
Thanh thoát dáng hình rất lạ đây.
Có lẽ Hằng Nga riêng mến tiếc,
Cành vươn chẳng để khỏi trăng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vun trồng máy móc lâu ngày,
Dáng hình thanh thoát lạ thay mắt người.
Hằng Nga riêng mến tiếc thôi,
Cành vươn để chẳng khỏi rơi trăng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời