舟中即事

江闊潮平日又斜,
叩舷乘興答漁歌。
斷虹掛漢天收雨,
畫鷁沿流水寂波。
湖海十年知己少,
功名兩字歉人多。
扁舟塍欲尋張翰,
一味蒪鱸奈爾何。

 

Chu trung tức sự

Giang khoát triều bình nhật hựu tà,
Khấu huyền thừa hứng đáp ngư ca.
Đoạn hồng quải hán thiên thu vũ,
Hoạ ích duyên lưu thuỷ tịch ba.
Hồ hải thập niên tri kỷ thiểu,
Công danh lưỡng tự ngộn nhân đa.
Biển chu thăng dục tầm Trương Hãn,
Nhất vị thuần lô nại nhĩ hà.

 

Dịch nghĩa

Sông rộng, sóng yên, mặt trời lại xế bóng,
Nhân hứng lên, gõ mạn thuyền hoạ lại bài hát làng chài.
Mống treo trên trời, mưa đã tạnh,
Thuyền vẽ hình chim ích xuôi dòng, nước lặng sóng.
Hồ hải mười năm bạn tri kỷ ít,
Công danh hai chữ làm lầm lỡ người ta quá nhiều.
Muốn cưỡi thuyền con đi tìm Trương Hãn,
Nhưng còn vị rau thuần cá vược biết tính sao đây.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Mặt sông nước phẳng bóng chiều soi,
Gõ nhịp bên khoang hoạ khúc chài.
Mây cuốn cầu vồng mưa ngớt hạt,
Dòng xuôi thuyền vẽ, sóng êm vời.
Mười năm hồ hải khôn tìm bạn,
Hai chữ công danh khéo đối người.
Muốn cưỡi thuyền theo Trương Hãn trước,
Canh rau gỏi cá nhớ nhung hoài.


Bản dịch trong Hoàng Việt thi tuyển.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sóng êm sông rộng bóng chiều nghiêng
Hát đáp hứng lên gõ mạn thuyền
Mống hiện trên cao mưa đã tạnh
Xuôi dòng thuyền vẽ nước bình yên
Hải hồ tri kỉ mười năm ít
Hai chữ công danh lỗi bạn hiền
Muốn gặp Trương Hàn thuyền bé dạo
Canh thuần cá vược dạ sao yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Sóng bằng sông nước xế tà
Gõ thuyền hoạ khúc ngư ca vui vầy
Sau mưa cầu mọc đẹp thay
Vẽ theo màu nước chèo vầy sóng khơi
Mười năm bạn cũ đâu người
Công danh hai chữ dối đời lừa ta
Dương buồm Trương Hãn xa xa
Mùi thuần rau cá biết là tìm đâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông rộng, sóng yên bóng xế tà,
Thuyền hoa gõ nhịp khúc ngư ca.
Mống treo trời thẳm mưa vừa tạnh,
Thuyền vẽ Hình chim nước lặng tờ.
Hồ hải mười năm tri kỷ ít,
Công danh lầm lỡ dối người ta.
Thuyền con muốn cưỡi tìm Trương Hãn,
Cá vược rau thuần sao biết cà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng yên sông rộng bóng tà,
Thuyền hoa gõ nhịp khúc ca ngư chài.
Mống treo trời tạnh mưa ngoài,
Hình chim thuyền vẽ nước qua lặng tờ.
Mười năm ít bạn hải hồ,
Công danh lầm lỡ mộng mơ dối người.
Muốn tìm Trương Hãn thuyền bơi,
Rau thuần cá vược biết thời nào ăn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời