Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 08:36

舟中與德文比丘夜話別有作,奉呈菊堂主人

邾枚別後今幾年,
相逢翻作韓與顛。
問道慚非一宿覺,
論教喜得三生緣。
吟歸滄海夜船月,
夢繞黃閣香爐煙。

 

Chu trung dữ Đức Văn tỉ khâu dạ thoại biệt hữu tác, phụng trình Cúc đường chủ nhân

Trâu, Mai biệt hậu kim kỷ niên,
Tương phùng phiên tác Hàn dữ Điên.
Vấn đạo tàm phi nhất túc giác,
Luận giao hỷ đắc tam sinh duyên.
Ngâm quy thương hải dạ thuyền nguyệt,
Mộng nhiễu hoàng các hương lô yên.

 

Dịch nghĩa

Từ khi Trâu, Mai xa cách, đến nay đã mấy năm,
Gặp nhau đây lại thành ra Hàn và Điên.
Hỏi về đạo, thạn cho ta chẳng phải kẻ giác ngộ qua một đêm,
Bàn về tình bạn, mừng được mối duyên ba sinh.
Lời thơ về với ánh trăng trong thuyền đêm ở biển xanh,
Mộng hồn quanh quẩn với khói lò hương nơi gác vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Trâu, Mai cách biệt trải bao niên,
Gặp lại đã thành Hàn với Điên.
Hỏi đạo thẹn một đêm chửa ngộ,
Giao du mừng ba kiếp còn duyên.
Gác vàng mộng quyến hương thơm toả,
Biển biếc thơ về trăng rọi thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trâu Mai nay xa biệt mấy niên
Gặp nhau trở thành Hàn và Điên
Hỏi đạo thẹn một đêm chẳng hiểu
Duyên ba sinh mừng được bạn hiền
Ngâm về biển biếc thuyền trăng đậu
Gác vàng hương khói mộng triền miên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa cách Trâu, Mai, trải mấy niên,
Gặp nhau đây lại thành Hàn Điên.
Thẹn đêm hỏi đạo còn chưa giác,
Bằng hữu ba sinh mừng mối duyên.
Biển biếc thơ về thuyền nguyệt đậu,
Gác vàng hương khói mộng cô miên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trâu, Mai, cách biệt mấy niên,
Gặp nhau đây lại thành Điên với Hàn.
Thẹn chưa giác ngộ đạo vàng,
Ba sinh bằng hữu mừng ngàn mối duyên.
Thơ trăng biển biếc đậu thuyền,
Gác vàng hương khói cô miên mộng dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời