Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 08:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 22:07

菊堂題開元觀自樂先生僑居,因次其韻

世緣消卻外妻兒,
俗客寧容款竹扉。
石鼎烹茶僧共話,
松壇步月鶴同歸。
陶詩靜玩幽閒想,
羲劃先探動靜機。
對塌暫時陪笑語,
京塵迴首悟前非。

 

Cúc Đường đề Khai Nguyên quán Tự Lạc tiên sinh kiều cư, nhân thứ kỳ vận

Thế duyên tiêu khước ngoại thê nhi,
Tục khách ninh dung khoản trúc phi.
Thạch đỉnh phanh trà tăng cộng thoại,
Tùng đàn bộ nguyệt hạc đồng quy.
Đào thi tĩnh ngoạn u nhàn tưởng,
Hy hoạch tiên tham động tĩnh ky.
Đối tháp tạm thời bồi tiếu ngữ,
Kinh trần hồi thủ ngộ tiền phi.

 

Dịch nghĩa

Duyên nghiệp ở đời bỏ hết, gác chuyện vợ con ra ngoài,
Đâu để khách trần tục đến gõ cửa tre.
Nấu trà trong vạc đá, trò chuyện cùng sư,
Dạo nguyệt nơi đàn thông, cùng về với hạc.
Lặng lẽ thưởng thức ý tưởng u nhân trong thơ họ Đào,
Trước hết thăm dò cơ động tĩnh trong nét vạch của vua Hy.
Giường đặt đối diện nhau, tạm nói cười tiếp chuyện,
Ngoái nhìn bụi kinh kỳ, tỉnh ngộ về những sai trái trước đây.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyên Lợi

Bỏ quách sự đời chẳng díu dan,
Cửa tre nào đón khách trần gian.
Nấu trà vạc đá sư cùng chuyện,
Chơi nguyệt nền thông hạc lẫn đàn.
Gieo quẻ Hy xem cơ động tĩnh,
Ngâm thơ Đào gẫm ý u nhàn.
Sẵn đây bên ghế hầu câu chuyện,
Mới biết lầm xưa tới cửa quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Vợ con gác chuyện bỏ duyên đời
Khách tục cửa tre vẫn lại chơi
Đỉnh đá nấu trà sư hỏi chuyện
Gò thông với hạc dạo trăng ngời
Thơ Đào ngẫm thưởng ngồi nhàn nhã
Động tĩnh xem cơ vạch quẻ phơi
Giường đối tạm thời cười tiếp chuyện
Bụi kinh đầu ngoái trước lầm rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Duyên nghiệp ở đời bỏ hết thôi,
Cửa tre đâu đón khách trần mời.
Nấu trà vạc đá, sư trò chuyện,
Dạo nguyệt đàn thông, về hạc ngơi.
Nhàn tản Đào thi yên thưởng thức,
Phục Hy nét vạch động yên thời.
Đặt giường đối diện cười bàn chuyện,
Tỉnh ngộ bụi kinh sai trước rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở đời duyên nghiệp bỏ thôi,
Cửa tre đâu đón khách mời trần gian.
Nấu trà vạc đá, sư bàn,
Cùng về hạc dạo trăng đàn thông ngơi.
Đào thi nhàn tản thưởng chơi,
Phục Hy nét vạch hiểu thời động yên.
Đặt giường đối diện chuyện riêng,
Kinh kỳ tỉnh ngộ trước tiên sai lầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời