75.00
Đăng ngày 28/04/2020 15:45, số lượt xem: 271

Về đi mưa nhé, đợi chờ
Đồng khô nín thở, trông mờ mắt ra
Về gieo lại hạt ngọc ngà
Miền yêu dấu cũ, đậm đà tình xưa

Về đi, tưới mát rặng dừa
Xác xơ ngày tháng vắng mưa rũ buồn
Vườn trơ vơ lá đổ tuôn
Nước giờ đâu cả cạn nguồn sông quê?

Nắng trời cháy cỏ chân đê
Chim chiều mỏi cánh bay về cuối thôn
Oi nồng tận buổi hoàng hôn
Nhá nhem, mừng vội, ngỡ cơn chuyển mùa...

Bao giờ anh gặp lại mưa
Vui như mở hội ngày mùa, hát reo
Mưa ơi! Đừng phụ đất nghèo
Người nông còn lắm gieo neo, cuốc trồng

Mưa đừng quên một bến sông?
Đừng quên có những cánh đồng lúa, dưa...
Về đi, mưa! Về đi, mưa!
Quê hương vọng tiếng gà trưa, xao lòng!

Miền Tây mùa hạn
13/05/2016