34.67
Đăng ngày 13/11/2014 05:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 13/11/2014 05:50, số lượt xem: 693

Hạ Long truyền thuyết mẹ rồng
Việt nhân lập Quốc ngoại xâm đến giành
Hòng gây nên cảnh chiến tranh
Biến bao yên ấm ra thành lầm than!

Ngọc Hoàng thấy giặc làm càn...
Sai đàn rồng xuống trấn miền thế gian
Ngọc rồng phun đảo chắn ngang
Vỡ tan thuyền giặc dân làng sống yên

Mẹ rồng đáp xuống an nhiên
Rồng con Bái Tử (1) nằm trông biển trời
Đuôi rồng quẫy trắng biển khơi...
Là Bạch Long Vĩ, Cổ Trà (2) ngày nay

Tiếng vang khắp nước trong ngoài
Thiên nhiên di sản xứng tầm núi sông
Tuyệt vời quá Vịnh Hạ Long
Đẹp là muôn thuở trong lòng Việt Nam!

(1) - Bái Tử Long
(2) - Bán đảo Trà Cổ
Bài thơ đã xuất bản trong tuyển thơ Lục bát Việt Nam - Lộc Phát Giáp Ngọ 2014.