15.00
Đăng ngày 14/03/2015 18:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 14/03/2015 19:03, số lượt xem: 362

Trách chi...
Đời
Vốn
Vô tình
Người sinh nhung gấm
Kẻ sình lấm chân

Người giàu sang
Kẻ cơ bần
Ngẫm
Là kiếp tạm
vương trần ai ơi!

Tiền sao mua được nụ cười?
Ung dung
Ta nhận
Phận người...gió bay!

10-03-2015