15.00
Đăng ngày 25/12/2014 09:08, số lượt xem: 414

Tin Bác đi rồi buổi chiều nay
Lệ con rơi ướt một đêm dài
Ngày mai non nước không còn Bác
Hát khúc quân hành...chạnh tiếc thương...

Bác đã đi rồi theo khói hương
Công lao xưa đỗ khắp chiến trường
Máu xương không khiến người lùi bước
Đuổi được giặc thù cứu nước non

Bác nghỉ yên lòng có cháu con
Tương lai việc nước phải lo tròn
Tấm gương anh hùng còn noi mãi
Rạng danh tướng tài đất Việt Nam!

04/10/2013