15.00
Đăng ngày 02/01/2016 04:36, số lượt xem: 311

Than ôi! Thân phận bọt bèo
Kém tài, vô hạnh đã nghèo còn đau
Ngồi buồn ngẫm ngợi trước sau
Tâm càng thêm rối nát nhàu ruột gan

Trót sinh cái cảnh cơ hàn
Khoanh tay bó gối phàn nàn ích chi
Vững vàng ta đứng lên đi
Có thân ắt khổ, thôi thì vượt qua

Người ta năm bảy người ta
Người là tiền rưỡi người ba mươi đồng
Đời người một kiếp long đong
Mấy ai may mắn sinh trong sang giàu!

02-12-2015