15.00
Đăng ngày 27/02/2016 07:42, số lượt xem: 365

Đưa tiễn con lên đường
Mẹ rưng rưng nước mắt
Hai năm trời cách mặt
Đăng đẳng nỗi chờ mong

Nhưng mẹ hãy yên lòng
Vững tin trong cuộc sống
Con sức dài vai rộng
Như Phù Đổng vươn mình

Theo tiếng gọi ân tình
Con khoác màu áo lính
Nơi bình minh biển đảo
Hay biên giới đêm sao

Lòng con vẫn tự hào
Là người con nước Việt
Mang tình yêu tha thiết
Đi giữ gìn quê hương

Thôi con phải lên đường
Mẹ ở nhà khoẻ nhé
Con hai mươi, tuổi trẻ
Không chịu ngồi yên đâu

Giục bước ra tuyến đầu
Đắp xây cho Tổ Quốc
Mãi trong con duy nhất
Tình mẹ và quê hương!

Tiền Giang 26-02-2016