35.00
Đăng ngày 12/07/2014 13:39, số lượt xem: 529

Biển bỗng một ngày quằn quại những nỗi đau
Từng cơn sóng cồn cào chênh chao...bờ cách trở
Em đang ở bên anh lòng hướng về...miền lo sợ
Sợ biển phải xa bờ, sợ sóng vỡ tan đi!

Bởi sóng biển kia đâu có tội tình gì?
Chỉ muốn nghìn năm hiền lành bên bờ cát
Cũng như em yêu anh bằng tình yêu dào dạt
Thì có bao giờ muốn mất mát chia ly.

Nhưng nếu mai này Tổ Quốc gọi anh đi
Hãy mang theo tình em lắng sâu vào tình biển
Đêm đêm anh đứng canh
biển sẽ thì thào với anh bằng tiếng sóng
Hạnh phúc là khi nào... biển lặng, biến bình yên!

12-05-2014