15.00
Đăng ngày 25/12/2014 11:01, số lượt xem: 384

Em về ngắm lại chút hồng nhan
Rưng rưng ngày ấy đã phai tàn
Trăm vạn đắng cay vì năm tháng
Trút xuống cuộc đời...trót dở dang!

Em tìm lại mình chút phấn son
Phấn son nào kín dấu mỏi mòn
Làm sao che được làn môi nhạt
Mi má lạnh buồn muộn xanh xao...

Anh từng chìm nổi chốn lao đao
Khi em xa cách tận phương nào
Mất nhau không phải em lỗi hẹn
Tại anh đường đời quá chơi vơi...

Anh ngỡ tình mình mãi xa khơi
Thôi, ta tìm lại chút hương lòng
Yêu nhau thương nhau không là muộn
Hãy đem chân thành xua bão giông...!

25-11-2013