195.00
Đăng ngày 27/03/2020 02:07, số lượt xem: 381

Có những ngày dài nhất
Lòng thao thức không yên
Bão giông từ đâu tới
Mang theo những ưu phiền

Có những ngày dài nhất
Lòng nặng trĩu không yên
Một ngày qua thật chậm
Một ngày bằng trăm năm

Có những ngày dài lắm
Dài nhất trong cuộc đời
Bao nhiêu điều lo lắng
Cho mọi người, thân nhân

Có những ngày dài nhất
Lòng thấp thỏm, băn khoăn
Thế giới mình đang sống
Đất nước mình gian nan

Đâu đó trên Tổ quốc
Nỗi trăn trở lo toan
Thiên tai và dịch bệnh
Khó khăn thêm chất chồng

Đất nước mình đang sống
Ôi, chèo chống, gánh gồng
Dẫu đương đầu cuộc chiến
Phải thắng, bằng quyết tâm!

Mùa dịch covid 19. Tháng 03/2020