375.00
Đăng ngày 15/07/2014 07:43, số lượt xem: 2490

Ai biết chiều nay hoa trắng rơi
Ngoài kia mưa gió chợt tơi bời
Nỗi sầu đâu cũng sâu vời vợi
Rơi rụng nhiều chi hoa trắng ơi...

Ai đã tận nhìn hoa lá rơi
Một lần đưa tiễn một cuộc đời
Ai từng khắc khoải trong chờ đợi
Cảm hết sự buồn khi cách xa...

Rơi để làm gì nguyệt quế hoa
Tựa màu tang trắng trước hiên nhà
Như giọt châu buồn tuôn lả tả
Niềm đau hôm nào ngỡ đã qua...!

Tháng 10-2013