15.00
Đăng ngày 30/01/2015 19:28, số lượt xem: 323

Đã xa cái chốn bưng biền
Sao trong đáy mắt đọng miền phù sa
Đô thành tráng lệ phồn hoa
Ngựa xe hối hả đâu là cuộc vui?

Bon chen chuốc lấy ngậm ngùi
Góp thêm hờn tủi nếm mùi đắng cay
Khát khao tìm lại những ngày...
Quê mình lỡ bỏ...khó quay trở về!

05-01-2015