25.00
Đăng ngày 25/12/2014 13:09, số lượt xem: 390

Không biết bao lâu rồi ta mới trở lại quê hương
Con đường ngày xưa vẫn là đường làng đất đỏ
Nhịp cầu tre nhỏ thân quen cũng rung mình
đón bước chân người trở lại
Sao nghe ngậm ngùi giống lúc mới xa quê

Bao năm dài nơi đất khách mải mê
Thèm một lần trở về nơi thân nhất
Để được cởi giày mà đi chân đất
Nghe mát rượi bàn chân ơi đất quê nhà

Trọn cả một cuộc đời xứ sở ta xa
Nay được trở về nói với đất quê
mấy lời tạ tội...
Ngắn ngũi làm sao thời gian trôi rất vội
Chờ được nghe đất gọi tên mình

Ta đã về rồi, ngồi giữa khoảng lặng thinh
Êm nhẹ như ru trong tình người tình đất
Sẽ có một ngày ta bình yên đi vào giấc...
Ơi, đất quê ơi, xin cho ta làm bạn mãi muôn đời...!

24-10-2013