35.00
Đăng ngày 25/12/2014 13:30, số lượt xem: 429

Quốc khánh nước nhà rộn tiếng ca
Muôn hoa nở đón nắng chang hoà
Hớn hở hân hoan chào ngày mới
Phơi phới niềm tin nước non mình

Quốc khánh nước nhà lại nhớ Cha
Ngày này năm ấy giữa Ba Đình
Lời người tuyên ngôn cho đất nước
Vang vọng trong lòng...tận núi sông!

Quốc khánh 02-09-2013