Bất chợt nắng, bất chợt mưa...
Thu về ngõ trước, vườn xưa úa màu
Tình đầu theo anh về đâu?
Con tim em mãi một câu đợi chờ

Gọi tên anh, trong giấc mơ...
Tỉnh ra mi ướt, đẫm bờ mắt sâu
Yêu nhau em muốn bền lâu
Nhưng mùa ngâu rớt...giữa cầu nhớ thương...

06-08-2014