45.00
Đăng ngày 27/04/2015 23:49, số lượt xem: 371

Nắng bên thềm xôn xao
Biết xuân còn ở lại
Mùa về hương hoan hoải
Én đậu nhành hoa mai...

Anh cho em những ngày
Bằng tình yêu mật ngọt
Ríu ra con chim hót
Tay ấm nồng trong tay

Bình yên sẽ lâu dài
Khi biết yêu chân thật
Bởi tình yêu duy nhất
Đưa ta vào tương lai!

Em ước mơ mai sau
Ấm no cho đất nước
Giống như ta thấy được
Mùa xuân hoài...trong nhau!

07-03-2015