55.00
Đăng ngày 14/07/2014 07:30, số lượt xem: 692

Nguyệt quế trắng cành trong sớm mai
Hương đưa dìu dặt suốt đêm ngày
Gió lay hoa rụng...rơi từng cánh
Để chạnh nỗi lòng thương nhớ ai...

11-06-2014