35.00
Đăng ngày 02/11/2014 23:57, số lượt xem: 425

Lời ru
Ai rót
Vào đêm
Giọt sương rơi rụng
Bên thềm
Chênh chao

Một mình
Lặng ngắm trăng sao
Nỗi buồn len lén
đi vào
Cô đơn...!

02-11-2014