25.00
Đăng ngày 18/06/2016 06:24, số lượt xem: 658

Hôm qua còn thấy tươi cười
Ấm êm, hạnh phúc, trên đời ai hơn?
Hôm nay... Trời! Chợt lên cơn...
Khóc như mưa bấc, giận hờn, lâm li

Một người dứt áo ra đi
Một người cúi mặt lầm lì, khổ chưa?
Chuyện trăm năm cứ như đùa
Nhân tình sớm nắng chiều mưa thế rồi

Lấy nhau đủ chán thì thôi
Hết thương thành ghét chia đôi con đường
Tội gì phải vấn phải vương?
Xem như mọi thứ lẽ thường cho xong!?

Thời nay, cái nghĩa vợ chồng
Đôi khi gặp loại bưởi bồng, dây leo
Chữ yêu ngẫm cũng bọt bèo
Chữ tiền lắm lúc làm nghèo chữ tâm

Người ta cám cảnh than thầm
Ghét-yêu sao lại lấy nhầm vào thân
Chịu nhau là nợ với nần
Chia tay sao khỏi một lần đớn đau?

Chữ tình chi bấy hư hao
Con tim thổn thức, cồn cào, đảo điên
Khi người ta đã... sang thuyền
Níu chi chỉ một chữ duyên, hững hờ!

Tiền Giang 16-06-2016