15.00
Đăng ngày 03/11/2014 01:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 03/11/2014 14:21, số lượt xem: 387

Nỗi buồn gởi gió bay đi
Giúp ta nhẹ gánh sân si cuộc đời
Bạc tiền có lúc đầy vơi
Chữ nhân chữ nghĩa ấy thời bền lâu

Tham chi trắng mắt đêm thâu...
Tính toan hơn thiệt cưỡng cầu lợi danh
Đâu gì sánh được sự lành
Nhỏ nhen buông bỏ ra thành tịnh tâm!

02-11-2014