Lặng thầm một khoảng đời riêng
Nhẹ nhàng mẹ nhận truân chuyên phận người
Vui buồn một cõi đầy vơi
Sâu nơi tim mẹ vẫn tươi thắm tình

Cái tâm mẹ giữ thanh bình
Đức tin mẹ dạy con gìn chữ nhân
Dù con vấp ngã đôi lần
Bao dung tình mẹ ân cần bảo răn

Dìu con qua ải khó khăn
Dắt con về nẻo ăn năn sửa mình
Một ngày mẹ hoá...tâm linh
Trong con còn mãi bình minh diệu kỳ!

18-12-2014