15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/07/2014 07:14, số lượt xem: 423

Ta đi xa trở về thăm nơi chốn cũ
Lặng lẽ nhìn sông nhớ ký ửc ngày thơ
Nhớ ban bè xưa một đám lục lăng ngổ ngáo
Suốt ngày rong chơi quên cả bữa cơm chiều

Cùng với muc đồng cưỡi trâu lội nước
Rẽ sóng, lướt đi không nghĩ ngợi điều gì
Lại còn rủ nhau chơi trò cút bắt
Con sông quê trong lành tắm mát suốt ngày thơ

Mẹ sợ mẹ lo con mình chết đuối
Thế là con về bị mẹ...quất bằng roi!
Con khóc...chẳng phải vì mẹ đánh đòn đau
Mà vì sợ không được đến với con sông mỗi bữa...
Nhưng lên tỉnh học rồi con vẫn phải chia xa

Con sông ngày xưa thương nhớ đến thiết tha...
Là dòng sông của bây giờ...vẫn lững lờ
chở đầy kỷ niệm

Nay về lại bên sông thấy bồi hồi trong dạ
Sông của ngày xưa ơi! Thương mãi tới bao giờ...!

Tháng 10-2013