25.00
Đăng ngày 25/12/2014 10:17, số lượt xem: 481

Con trâu
Có màu đen nâu
Như màu đất sét
Đất sét
Cũng có màu đen nâu
Như màu da của con trâu...

Em bé say sưa
Ngồi nặn con trâu
Bẳng đất sét
Con trâu nặn...
Chợt có hồn
Như hồn đất quê hương!

Cái duyên thầm
Giữa con trâu với đất
Mà bền chặt thuỷ chung
Có tự bao giờ
Nông dân ngày xưa
Không thể thiếu đâu
Con trâu và đất
Trâu cày bừa
Cho hạt giống nẩy mầm

Bỗng dưng một ngày...
Đất đầy cơ giới hoá
Quê mình dần dần
Vắng bóng những con trâu
Nay được nhìn em
Nặn con trâu đất
Lòng chợt bồi hồi
Nhớ đến những ngày thơ...!

07-10-2013