25.00
Đăng ngày 19/11/2014 05:11, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 19/11/2014 23:48, số lượt xem: 532

Chiều về
Thăm lại
Trường xưa
Sao thân thương quá
Như chưa xa rời

Nghẹn ngào...
Thầm gọi:
Thầy ơi!
Quanh sân con thấy
Lá rơi...
Cuối mùa

Dòng sông
Lạc lõng
Gió lùa...
Đò ai chấp chới
Người đưa...
Đâu rồi?

19-11-2014